Metsästysrajoitukset ja -alueet

metsa%cc%88stysalue

KOEMAASTOISTA (AJOK, HIRV, LINT ) ja näihin liittyvistä alueellisista metsätysrajoituksista ilmoitetaan AJANKOHTAISTA PALSTALLA.

Ilmoita tämän vuoden 2019 saalisilmoitukset seuran sihteerille, Eevalle, heti, kun olet lopettanut metsästyskauden/ viimeistään 2019-20 vuodenvaihteessa.

Maastovarauksen myöntämisen edellytyksenä on, että on mukana ko. koemuodon tuomarikortin omaava tuomari, joka tuntee koemaaston tai maasto-opas!

Koemaastotiedusteluihin vastaa seuran pj. Kauno Peltonen puh. 040 837 5606.

KESÄKOKOUKSEN 8.8.2019 PÄÄTÖKSIÄ:

Riistakiintiöt/rauhoitusajat:

2metso/jäsen, mutta koppelo rauhoitettu!

3teertä/jäsen, mutta naaras teeri rauhoitettu

Muilta osin noudatetaan yleisiä (Suomen riistakeskuksen) metsästysaikoja/-rajoituksia.

Huomioi mm. kanalintuja koskevat rajoitukset/muutokset metsästysaikoihin, jotka tulevat syyskuun alkupuolella oheiseen sp.osoitteeseen!

Katso: www.riista.fi

 

METSO-Metsien monimuotoisuusohjelman perustella on suojeltu seuraava alue, Tila: 2:39 AHONEN, jonka alueesta suojeltu 4,8 ha:n suuruinen alue Suurivuoren ympärillä.

Suurivuoren alueella on luonnonsuojelualueeseen verrattavat rajoitteet, joidenka perusteella mm. metsätys ko. alueella on kielletty.

Tästä poikkeuksena aluella sallitaan hirven ajoketjumetsästys (alueen halki) sekä haukkuvalla koiralla tapahtuva hirvenmetsästys, mutta hirveä EI SAA ampua/kaataa kyseisellä Suurivuoren alueella.

Tiedote Suurivuoren alueen suojelusta ja siihen liittyvistä metsästysrajoituksista on laadittu 11.8.2011

 

Vasapirtin kuistilta löytyy kartta 1:15 000, johon on merkitty punaisella metsätyskieltoalueet sekä sinisellä värillä alueet, joilla pienriistan metsätys on kielletty.

(Kartta on nyt päivitettävänä 8/2017. Kysy lisätietoja Kaussilta.)

Lisäksi karttaan on merkitty Ihamaan Metsästysyhdistyksen hirvialueen raja vihreällä värillä. (HUOMIOI lisäksi Kannusjärven vastainen raja, johon on tehty uusia rajalinjauksia!)

Mikäli sinulla on epäselvyyksiä raja-asioissa, riistakiintiöissä tai muissa lupa-/vieraskorttiasioissa, niin ota yhteyttä johtokunnan jäseniin, ennen kuin lähdet metsälle!